Tuesday, December 18, 2007

Arvutiprogrammid

Dokumentide vormistamine toimub arvutil, siis on vaja osata kasutada esmaseid arvutiprogramme:

MS Word (tekstitöötlus)

MS Excel (tabeltöötlus)

PowerPoint (esitlusprogramm)

Mõned veebilehed arvutiõpetusest:

http://www.vkg.werro.ee/krista

http://www.ut.ee/~maret/arvutiopetus/arvutiopetus.html

http://e-tugi.tlu.ee/PowerPoint/PowerPoint.htm

Hea kui sa omad arvutikasutaja oskustunnistust. Selle tunnistuse saamiseks on vaja sooritada eksam, infot saab eksamikeskuse kodulehelt: http://www.ao.ee

No comments: